1 / 6
Skládací nábytek můžete jednoduše přemisťovat, zajímavou dekorací je lampion / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.