1 / 3
Existují určitá ergonomická pravidla, člověk je ale musí brát s rezervou a výšku stolu i židle přizpůsobit své výšce / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.