1 / 4
Dřevo je krásné, velmi příjemné, ale pro život s mazlíčky není příliš vhodné / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.