1 / 3
Ze stromů setřepejte sníh, pod jeho tíhou by se mohly polámat větve / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.