1 / 2
Vidle jsou různých typů a velikostí, pro práci s půdou se nejčastěji používají vidle zahradní, neboli rycí / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.