1 / 4
Na místo posledního odpočinku Karla Gotta míří řada fanoušků / Archiv FB Praha 5
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.