1 / 1
Kultivátor číslo 6 se pohyboval vstříc nepřátelské linii ve svém vlastním výkopu / Wikipedia
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.