1 / 4
USS Lexington sehrála klíčovou roli při obraně Austrálie před Japonci / Paul Allen
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.