1 / 1
Z tabulky vyplývá, že Česko nijak nevybočuje z mezinárodního standardu / OECD
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.